El disseny visual

Donald Norman, un dels autors que més han contribuït a determinat les bases teòriques de la
usabilitat, explica en aquest vídeo la importància que té l’aspecte visual en el disseny
d’aplicacions i dispositius interactius:

 

Anuncis