Html5 Cheatsheet!

Tot i encara no ser suportat per tots els navegadors, les seves capacitats son molt millorades. Aquí tenim una bona referència de consultes per anar acostuman-nos-hi, i anar desevolupant el disseny dels sites amb les seves noves etiquetes.
Html5 Cheatsheet

Anuncis