Barcelona 3-4 Nov :: ArtFutura 2012

Usuaris, creatius, emprenedors, dissenyadors, programadors, analistes..   recomanat queda!!

ArtFutura 2012 – Clip HD from ArtFutura on Vimeo.

Anuncis

El disseny visual

Donald Norman, un dels autors que més han contribuït a determinat les bases teòriques de la
usabilitat, explica en aquest vídeo la importància que té l’aspecte visual en el disseny
d’aplicacions i dispositius interactius: